Çift/Aile Terapisi

Çift/Aile Terapisi

Toplumun en küçük birimi ve temel taşı olan aile, bireylerin psikogelişim süreçlerinin ve ruhsal sağlıklılık ya da sağlıksızlık hallerinin belirleyicisidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği doğal ve güvenli yer kendi ailesidir.

Ailenin tanımı üzerinde henüz bir anlaşmaya ulaşılamamıştır. Aileye yaklaşımda en sık kullanılan sistemik bakış açısına göre; aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile üyelerinin ve ailenin bütününün ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş kompleks bir yapı olarak tanımlanır.

Aile fonksiyonlarını yerine getiren ve üyelerine doyum sağlayan ailelere sağlıklı aile denir.

Sağlıklı ailenin fonksiyonları:

 • Duyguları paylaşma
 • Bireysel farklılıkları kabullenme
 • İlgi ve sevgi duygularının gelişimi
 • İşbirliği
 • Mizah duygusu
 • Yaşamı sürdürmek ve güvenlik için temel ihtiyaçların karşılanması
 • Problem çözme
 • Geniş bir felsefi düşünce
 • Taahhüt
 • Takdir etme
 • İletişim
 • Birlikte zaman geçirme
 • Maneviyat
 • Başa çıkma becerileri

Aile fonksiyonlarının birkaç farklı bölümlerinin yeterince yerine getirilememesi nedeni ile sağlıksız aileler oluşabilir.

Ailenin gücünü, aile içi iletişim belirler. Günümüz koşullarında, gelişen teknoloji, sosyoekonomik sorunlar vs nedeni ile iletişime yeterli önem verilemeyebilmektedir.

Humphyres (1998) sağlıklı ve sağlıksız ailenin iletişim kalıplarını tanımlamıştır.

Sağlıklı ailenin iletişim kalıpları:

 • Aktif dinleme
 • Yargılamama
 • Özgür bırakma
 • Empati
 • Eşitleme
 • Açık olma
 • Hazırlıklı olma
 • Tutarlılık

Sağlıksız ailenin iletişim kalıpları:

 • Yargılama
 • Denetleme
 • Üstünlük taslama
 • Katılık
 • Nötralize etme
 • Zıtlık içeren mesajlar
 • Çifte mesaj
 • Fazla kabullenme/fazla eleştirme
 • Kişiselleştirme
 • Günah keçisi yapma
 • Hedef değiştirme
 • Üçgenleme
 • Mitler
 • Sırlar

Hangi durumlarda çift/aile terapisine ya da danışmanlığına ihtiyaç vardır?

Aile içinde krize neden olan her durum, profesyonel yardım gerektirebilir. Evliliğin ilk yılı, doğum sonrası dönem, çocukların ergenlik dönemi, çocukların evden ayrılma süreçleri, emeklilik dönemi aile içi krize aday dönemlerdir. En sık başvuru nedenlerinden biri, eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisinin olması ve diğer eşin bunu öğrenmesi sonucu yaşanan krizdir. Bireyler arasında iletişimin bozulduğu, çatışmaların yoğunlaştığı, kişilerin kendilerini mutsuz olarak ifade etmeye başladıkları her durumda, dışarıdan uzman bir gözün yardımı ile ilişkiyi gözden geçirmek, ilişkinin yeniden yapılanmasını sağlayıp, geri dönüşsüz sonuçları engelleyebilmek mümkündür.

Ülkemizde pek nadir olmakla birlikte, dünyada birçok ülkede, çiftler evlenmezden önce ilişkileri ile ilgili danışmanlık almayı ve evliliklerine daha sağlıklı adımlar atmayı sıklıkla tercih etmektedirler. Ya da boşanmak üzere olan bir çift, ayrılma süreçlerini değerlendirmek için danışmanlık hizmeti almayı isteyebilmektedir.

Çift/aile terapisinde ne yapılır?

Çift/aile terapisinde, bu alandaki çeşitli kuramsal yaklaşımlardan faydalanılarak, aile ile ilgili bilgi toplanır, aile kalıpları incelenir. Bireylerin ilişki içindeki motivasyonları, ilişkiden beklentileri, kişilik ve davranış özellikleri ve bunun ilişki üzerine yansımaları, iletişim kalıpları, genogramları, ilişki içindeki koalüsyonları üzerinde çalışılır. Zaman zaman ödevler verilerek, ilişkideki aksak alanlar onarılmaya çalışılır.

Sayfayı Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz!