Çalışma Alanlarım

Psikiyatri kliniğinde en sık görülen ruhsal hastalıktır. Kişinin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve işlevselliğini bozacak düzeyde, sürekli üzüntü ve keder içeren ruhsal çökkünlük halidir.
Panik atak, kendi başına bir hastalık değil, belirtiler kümesidir. Kaygı bozuklukları ile ortaya çıkabildiği gibi, diğer ruhsal bozukluklarda ve bazı fiziksel hastalık durumlarında ortaya çıkabilir.
Sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğu olarak da adlandırılan sosyal fobi, psikiyatride anksiyete bozuklukları grubu içinde tanımlanan bir hastalıktır.
Takıntı hastalığı olarak da bilinen OKB, tekrarlayan obsesyon ve/veya kompulsiyonlar ile karakterize, genellikle süreklilik gösteren, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini bozan ruhsal bir hastalıktır.
İçerik Güncelleniyor..
İki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygudurum bozukluğu ya da manik- depresif bozukluk adları ile bilinen bipolar bozukluk, iki ayrı hastalık dönemi ile karakterizedir.
İçerik Güncelleniyor..
İçerik Güncelleniyor..
Sayfayı Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz!